O projektu

Moderní trendy v marketingových dovednostech

Celý název projektu:

Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

O projektu

Agentura Leemon Concept od 1. ledna 2014 spouští projekt s názvem Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech, který je zaměřen na vzdělávání v oblastech moderních nástrojů marketingu, zejména využití nových moderních postupů založených na digitálních technologiích. V rámci projektu budou vytvořeny tři vzdělávací moduly Creative Business Idea, Social Business Idea a Screen Media, spolu s nimi budou vypracovány edukativní materiály pro efektivní předání nabytých zkušeností.

Po absolvování modulu Creative Business Idea získá účastník kurzu dovednosti ve vyhodnocování efektivity marketingu a orientaci v rozdílech mezi marketingovým plánem a obchodními cíli. Modul Social Business Idea objasní komunikační metody pro dosažení cíle v podnikání, vysvětlí jak a kdy začít realizovat kampaň, kdy zapojit sociální sítě a další metody. Lepší pochopení různých rolí mediálních kanálů, důležitost získávání dat o spotřebiteli a online nástroje pro sběr dat osvětlí modul Screen Media.

Agentura Leemon Concept je přední českou reklamní a marketingovou agenturou, která je členem asociace AKA, sekce ITL a Unie grafického designu. Svým původem a znalostí českého prostředí, řízením a podporováním výjimečných osobností dokáže připravovat a realizovat efektivní integrované kampaně. Samostatné divize v rámci Leemon Concept garantují odbornost ve všech oblastech marketingu, designu, interaktivních projektů, 3D designů a centů. Mezi klienty agentury patří například společnosti COOP, Česká asociace stolního tenisu nebo výrobce profesionální prádelenské techniky Primus Laundry.