Projekt PREDATOR

PREDATOR IV

 

Již čtvrtý ročník stážistického programu Predátor začal trochu jinak než ty předchozí. Kvůli vládním opatřením ohledně Covid19 se v průběhu prvních dvou měsících Predátor IV spojil s předchozím ročníkem Predátorem III. I přesto ale nebylo o praxi nouze a všichni si ze stáže odnesli nové zkušenosti a zážitky.

Letošní Predátoři tak byli součástí nejrůznějších zakázek a plnili úkoly napříč celým marketingovým světem. Už při studiu tak narazili na řadu zajímavých možností realizovat se v tom, čemu se chtějí do budoucna věnovat. „Je strašně super vidět, že to, co na stáži děláme, má nějaký smysl a není to jen pár věcí dělaných do šuplíku. Jsou to reálné zakázky, nad kterými člověk musí myslet jinak a u kterých je zkrátka nutné dodržet termíny, takhle to ve škole nezažijete,” potvrzuje jeden ze stážistů letošního programu.

Různorodost firemních zakázek vyžadovala využívání a posilování různých dovedností a v neposlední řadě také pochopení důležitosti týmové práce. Na konci se však všichni shodují na jednom – získané zkušenosti jsou k nezaplacení. Celý projekt byl realizován v rámci Programu na podporu stáží a studentů ve firmách 2020, jehož vyhlašovatelem a poskytovatelem neinvestiční dotace je Moravskoslezský kraj.

 

 


 

PREDATOR III

 

Stejně jako v předchozích letech, i letos naše agentura realizovala projekt PREDATOR pro studenty středních odborných škol. Po celý školní rok docházeli do agentury Leemon Concept tři studenti na odbornou stáž v rámci Programu na podporu stáží a studentů ve firmách 2019. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem neinvestiční dotace je Moravskoslezský kraj. V pořadí již třetí program umožnil studentům rozšířit své teoretické znalosti pomocí reálných zkušeností v rámci zapojení do opravdových zakázek firmy. Finále projektu bylo netradiční, neboť vzhledem k jarním omezením způsobených COVIDEM 19 se v průběhu léta překryl PREDÁTOR III A PREDÁTOR IV a rázem bylo ve firmě 6 stážistů z různých škol. Studenti s různými zkušenostmi i znalostmi vytvořili fajn partu, která se vzájemně inspirovala a doplňovala.

 

 


 

PREDATOR II


Již druhým rokem se marketingová firma Leemon Concept zapojila do dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, který pravidelně vyhlašuje Moravskoslezský kraj pro firmy, které sdílejí přesvědčení, že studium je třeba podpořit dobrou praxí.

 

Stejně jako v předchozím ročníku se stáže v Leemonu účastnili tři žáci z oboru marketingu a reklamy, a to v době od ledna do června 2019. Během realizace tohoto programu byli stážisté pod vedením svých mentorů zapojeni do tvorby reálných zakázek a zkusili si celou řadu činností, které jsou s oborem marketingu spjaté. V závěru projektu byl již kladen důraz na jejich zapojení v oblastech, ve kterých vynikají a ve kterých se chtějí v budoucnu více profilovat. Ačkoliv účast v tomto projektu byla pro stážisty časově náročná, neboť musely skloubit své školní povinnosti se závazky projektu, všichni se shodli na jednoznačném efektu vynaloženého úsilí. Obrovským přínosem pro jejich budoucí zaměstnanost je zkušenost s reálným chodem ve firmě a zdokonalení se v praktických dovednostech.

 

 


 

PREDATOR I

2018

 

V rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách obdržela reklamní agentura Leemon pro rok 2018 dotaci na realizaci projektu PREDATOR.


Cílem projektu byly odborné stáže pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na design a marketing. Účast v projektu umožnila žákům získat odborné zkušenost při vývoji reálných produktů, což zvýšilo jejich odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce. Vybraní žáci byly začleněni do pracovních týmů agentury, podíleli se na návrzích i zpracování produktu, účastnili se eventových a promo akcí, a to vše pod dohledem zkušených mentorů.


Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem neinvestiční dotace je Moravskoslezský kraj. Dotační program přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.